Dialoog | MinVWS, MinV&J, VNG

Categorie
Gespreksontwerp - en moderatie
Tags
dialoog, luisteren, samenwerking
Over dit project

Op 21 juni bracht De Luisteracademie in samenwerking met Olga Plokhooij 80 professionals met elkaar in dialoog die zich vanuit hun praktijk inzetten voor een goede opvang en doorverwijzing van mensen met verward gedrag. Wat is er nodig om vanuit alle verschillende sectoren, van zorg tot veiligheid, van praktijk tot beleid, samen tot een succesvolle, persoonsgericht aanpak rond mensen met verward gedrag in de regio kunnen komen? Hoe kunnen de zorgsector, veiligheidssector, beleid en bestuurlijke sector elkaar versterken en tot een sluitende aanpak komen? Wat is daarvoor nodig op individueel, organisatorisch en structureel niveau?

Deze vragen stonden centraal, tijdens de dialoog in opdracht van projectteam dat in kaart brengt hoe mensen met verward gedrag beter kunnen worden ondersteund. Dit team staat onder leiding van oud-minister Liesbeth Spies en adviseert in opdracht van het Ministerie van VWS, V&J en de VNG gezamenlijk over hoe mensen met verward gedrag beter kunnen worden ondersteund en opgevangen. Zie ook hun website www.aanjaagteam.nl voor meer informatie en een verslag van de bijeenkomst. 

Tijdens deze middag startten we met het expliciteren van beelden en aannames die over en weer van elkaar bestaan en bespraken we hoe deze de communicatie en samenwerking kunnen verstoren. Daarnaast verkenden we de kwaliteit van luisteren die samenwerking vraagt. Tijdens de dialooggesprekken ontstonden vervolgens nieuwe inzichten tot stand die de professionals en het aanjaagteam verwarde personen mee nemen in hun dagelijks praktijk en, voor het aanjaagteam, in hun concluderende bestuurlijke adviesvorming aan het kabinet.