Training en advies | Gebiedsteams Gemeente Heerhugowaard

Over dit project

In opdracht van de gemeente Heerhugowaard, luisteren we aandachtig naar alle gebiedsteams bij de Gemeente Heerhugowaard. We analyseren reguliere overleggen op het gebied van dilemma’s en reflectievermogen op het vak, alsmede op gesprekstechniek die men hanteert. Daarnaast hebben we gesprekken met alle teams gevoerd over hun beleving van de samenwerking als integrale gebiedsteams, een innovatie om over de schotten van afdelingen heen afwegingen te maken over aanvragen van burgers en bedrijven die afwijken van reguliere bestemmingsplannen.

Eind april verzorgden we samen met Harry van de Pol een passende luistertraining. In het najaar volgt een interactieve bijeenkomst waarin de betreffende wethouders, collega’s en teamleden zelf met elkaar in gesprek gaan nav Stefanies observaties om voornemens en acties te formuleren die de ontwikkeling naar een integraal gebiedsteam nog verder verduurzamen en verbeteren.

Categorie
Gespreksontwerp - en moderatie, Training