Training en advies gespreksontwerp | UvA

Datum

January 21, 2016

Categorie
Gespreksontwerp - en moderatie, Training
Over dit project

Hoe ontwerp je een kennislezing zo, dat de interactie makkelijk tot stand komt? Dat het publiek zich vrij voelt om vragen te stellen? En hoe blijf je je als moderator comfortabel voelen in het faciliteren van het gesprek en tegelijkertijd de grote lijn van de lezing te bewaken? 

Met die vraag gingen we in januari aan de slag voor de Universiteit van Amsterdam, commissie BetaBreak. BetaBreak is hèt interdisciplinaire discussieplatform van het Science Park in Amsterdam. 

We bespraken onder andere dat het betrekken van de luisteraar op interactieve wijze wonderen doet voor het actief ndenken en leren op de langere termijn. Onderzoek van Whitman (1995) is veelzeggend hierin. Hij onderzocht hoeveel procent van uitgelegde stof men nog kon herproduceren, 3 maanden na dato. Wat blijkt?

  • Wanneer kennis simpelweg via informatieoverdracht is toegelicht en uitgelegd, kun je je 10% herinneren na 3 maanden;
  • Wanneer kennis is toegelicht en geïllustreerd door kennis voor te doen of naar de praktijk te brengen, kun je je 35% herinneren;
  • Wanneer kennis niet enkel is toegelicht, geïllustreerd maar ook ervaren, kun je je nog 65% herinneren na 3 maanden. 

Alle reden voor de BètaBreakers om ook interactie en vragen vanuit de professoren aan de studenten en andersom goed te faciliteren. 

Sinds september 2011 stimuleert de commissie BetaBreak middels een maandelijkse lezing en discussie het denken over vakgebieden heen. Elke derde woensdag van de maand tussen 12.00 en 13.00 bieden zij een panel van wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven, politici en schrijvers de gelegenheid om over een Beta-gerelateerd onderwerp met studenten in gesprek te gaan. We hebben dit opgezet om de verschillende bèta-wetenschappen, die bij elkaar in één gebouw gehuisvest zijn, met elkaar in contact te brengen.

Je kunt erop rekenen dat met de training over verschillende niveau’s van gesprekken, methoden van interactie en adviezen over de voorbereiding en moderatie de volgende edities is te proeven!