Training | Rijkswaterstaat

Op 27 november 2017 organiseerden we een luistertraining voor storytelling experts binnen Rijkswaterstaat. Deze storytelling experts adviseren en onderwijzen hun collega’s op het gebied van storytelling, naast hun reguliere werkzaamheden. De groep wilde graag tijdens hun jaarlijkse verdiepingsdag de ‘andere kant van de medaille’ van verhalen vertellen, namelijk luisteren en je inleven in de ander, exploreren en versterken door middel van een dag vol theorie en praktijk.

Samen met Harry van de Pol verzorgden we met veel plezier deze training in opdracht van Rijkswaterstaat, rekening houdend met het traject van teambuilding en kennisuitwisseling dat al tussen de storytellingexperts bestond.