Wat we doen

Luisteren is een kunst. Toch zijn er maar weinig plaatsen waar je je kunt oefenen. Daar brengt De Luisteracademie verandering in. De Luisteracademie boort de creatieve en verbindende kracht van luisteren aan binnen professionele en maatschappelijke context. We bieden op maat gesneden luistertrainingen waarin luisteren naar jezelf en naar de ander centraal staan, modereren stakeholdergesprekken en dialooggesprekken en adviseren hoe het luistervermogen van je bedrijf of organisatie kan worden vergroot. Want waar met aandacht geluisterd wordt, ontstaat verbinding, wordt je perspectief op een probleem verrijkt, en ontstaat ruimte voor duurzame oplossingen.

Hieronder een schets van wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen. We gaan graag in gesprek om samen te zoeken wat past bij jullie vraagstuk en organisatie en ontwerpen dan graag op maat een aanpak die bij jullie past.

Keynotelistening

Gespreksontwerp en – moderatie

Hoe luister je als er veel belangen in het spel zijn en de perspectieven divers? Wij helpen je om luisterend in gesprek te gaan. Door  passende gespreksmoderatie laten we je tussen de regels door horen. Om zo tot nieuw begrip van elkaar en creatieve oplossingen te komen. 

Opdrachtgevers: Haagse Hogeschool, gemeente Den Haag middels een serious game over maatschappelijk initiatief en overheidsparticipatie. Schakelteam Verwarde Personen, voor dialoog over samenwerking tussen partners in de keten rond mensen met verward gedrag (VWS en VNG)

Training & advies

Hoe is het in jouw organisatie met de luisterkracht gesteld? Wij bieden creatieve luisterbelevingen en trainingen aan die jou en je collega’s bewust maken van jullie luisterkracht en je oefenen in de kunst ervan. We ontwerpen op maat trainingen en luisterbelevingen om goed aan te sluiten bij de leervraag van jouw specifieke organisatie. Luisteren is met name een kwestie van doen, dus ervaringsgericht leren staan centraal. 

Opdrachtgevers: onder andere gemeente Molenwaard, gemeente Den Haag en stichting Initiatives of Change

Training & advies
Luisterfacilitatie

Keynotelistening

Als keynotelistener leggen we ons oor te luister naar dat ‘wat de toon zet’ tijdens een bijeenkomst. Waar een keynotespeaker wordt uitgenodigd zijn toonaangevende opvattingen, onderzoek of positie toe te lichten, zoeken we als keynotelistener op wat er inhoudelijk en procesmatig speelt tijdens een bijeenkomst of congres. Welke thema’s zien en horen we op verschillende manieren en plekken terugkomen? Welke stemmen krijgen de ruimte en welke worden eerder terzijde gelegd of gesmoord? Wat is de onderstroom tijdens de bijeenkomst? We verwerken dit met een muzikale omlijsting en verslag.

Opdrachtgevers: expertbureau jbLorenz tijdens hun Ontmoetingsdag Sociaal Domein 2017, het Hoe Open? Festival van Leer-en Expertisepunt Open Overheid alsmede tijdens Netwerk Ambtenaar 2.0.  In het voorjaar van 2016 voeren we daarnaast een luisteronderzoek uit voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Luisterverdieping

Hoe en waarom luisteren we? Wat is de plaats van luisteren in de maatschappij, je werkveld en dagelijks leven? Zijn er voorwaarden? En grenzen? Tijdens een luisterverdieping gaan we samen met jou op zoek naar inspirerende inzichten. Op de hoogte blijven van luisterverdiepingen of er samen een organiseren? Laat het ons weten.

Luisterverdieping