23 nov Wikken en wegen in de uitvoering | advisering MinBZK

Eind 2017 rondden wij, Stefanie Schuddebeurs ism Olga Plokhooij, het luisteronderzoek af naar de beleving en dilemma’s van ambtelijk vakmanschap bij uitvoerende ambtenaren.

In opdracht van het programmateam Ambtelijk Vakmanschap van het ministerie van BZK gingen we in gesprek met allerlei uitvoerende ambtenaren, variërend van brugwachters tot cipiers. Het ministerie wilde graag weten wat er van dag tot dag speelt in de uitvoering als het gaat om ambtelijk vakmanschap. Welke dilemma’s komen aan bod in reguliere overleggen? Voelen de mensen die zich dag in dag het gezicht zijn van de overheid zich ambtenaar en wat verstaan zij onder ambtelijk vakmanschap?

Hieronder vind je de bevindingen naar ambtelijk vakmanschap in 16 verschillende uitvoerende teams binnen de overheid, varierend van inspecteurs tot brugwachters.  Lees hier ons advies aan het programmateam van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Grapic recorder Willemijn Lambert verbeeldde daarnaast ons advies. 

Wikken en wegen in de uitvoering. Advies aan MinBZK

Graphic Desing: Willemijn Lambert

Graphic Desing: Willemijn Lambert

Geen reactie's

Geef een reactie