Democratic Challenge: Listen Up | Haagse Hogeschool

Datum

December 06, 2016

Categorie
Gespreksontwerp - en moderatie
Tags
burgerschap, democratie, inspraak, participatieve democratie, studenten
Over dit project

24 november 2016 vond de pilot van de Democratic Challenge plaats die we ontwikkelden in opdracht van de Haagse Hogeschool. Een mix van eerste – en tweedejaarsstudenten brachten samen de opleiding Bestuurskunde in kaart: Wat gaat goed? Wat kan beter? Ze werden daarna uitgedaagd om zelf met ideeën te verbetering te komen en die uit te werken. In de democratic challenge oefenden de studenten tegelijk democratische vaardigheden zoals besluitvorming (welke ideeën werken we uit?), luisteren voorbij je oordeel, omgaan met de minderheidsstem en representativiteit.

5 december presenteerden de studenten hun 3 belangrijkste ideeën aan management van de opleiding. Deze werden positief ontvangen. De studenten blijven betrokken bij de uitwerking van de ideeën en evalueerden de democratic challenge positief. 

De democratic challenge is ontwikkeld door De Luisteracademie i.o.v. lectoraat Public Governance vanuit de idee dat luisteren en je inleven in de ander een van de basisvaardigheden is die een democratie levend en gezond houdt. Zie hier voor een toelichting over de achtergrond.