Datum

February 05, 2016

Categorie
keynotelistening
Tags
ambtelijk vakmanschap, appreciative inquiry, luisteren, minbzk, onderzoek, vakmanschap
Over dit project

Wat houdt ambtenaren in de haarvaten van overheidsorganisaties bezig? Welke dilemma’s spelen er en welke waarden bepalen hun dagelijks handelen? En hoe zien zij hun vakmanschap?

Aanpak en resultaat

In het voorjaar van 2016 deed de Luisteracademie onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar deze vragen. We luisteren naar de ‘unusual suspects’; de mensen die het dagelijkse gezicht van de overheid zijn, maar weinig worden bevraagd of beluisterd over hun vakmanschap. Denk aan brugwachters, cipiers en klachtbehandelaars van de gemeente. We willen zo puur mogelijk ophalen wat er speelt en sluiten daarom aan bij bestaande overleggen. Na open te hebben geluisterd, delen we onze observaties met het team en starten we een dialoog over vakmanschap.

Dit onderzoek resulteerde in 10 mindmaps van 10 bijgewoonde reguliere overleggen en gesprekken met teams en een advies naar aanleiding van het beluisterde. Lees onze bevindingen hier: Ambtelijk vakmanschap beluisterd 06042016 of zie ons artikel op Platform Overheid: “Zoek de ambtenaar, vind de vakman”.

Ambtelijk vakmanschap beluisterd

Tekeningen: Menno Ravenhorst in opdracht van De Luisteracademie