Training | Democratische vaardigheden

In samenwerking met Laura Reijnders verzorgden we tweemaal een tweedaagse training op het gebied van democratische besluitvorming in opdracht van de Haagse Hogeschool. Tijdens deze training brachten we de uitgelegde theoretische modellen zo dicht mogelijk bij het vakgebied van de studenten pedagogiek door op persoonlijke cases van conflict en besluitvorming in hun beroepspraktijk te laten reflecteren. Daarnaast leerden de studenten al doende tijdens de training door het grote aanbod van ervaringsgerichte opdrachten waarbij ze tijdens de training zelf aan den lijve ervaarden hoe democrtatisch hun gesprekken en interventies waren.

 

Centraal stonden leervragen als:

  • Welke machtsdynamieken spelen in de situatidemocracy listeninges met ouders en kinderen die ik in mijn studie en stage tegenkom, en hoe ga ik hiermee om als professional in wording?
  • Hoe democratisch ben ik als het gaat om besluitvorming en gesprekstechnieken gedurende mijn opleiding en stagepraktijk? 
  • Hoe ga ik om met het standpunt van de minderheid op mijn stage en in mijn aanstaande beroepspraktijk? 
  • Welke verhouding zie ik als ideaal tussen luisteren en spreken en wie krijgt snel ‘het oor’ en wie minder en wat doet dat met de kwaliteit van beslissingen?
  • Hoe ga ik om met conflict?
  • Wat zijn de onderliggende waarden die mijn aannames en gedrag sturen tijdens mijn stage? Hoe maak ik deze bespreekbaar?