Lezing en gespreksbegeleiding | OR Gemeente Den Haag

In opdracht van de ondernemingsraad van gemeente Den Haag, gaven we 22 september een lezing tijdens het DSO Lab over het veranderende vak van de ambtenaar en de waarde van luisteren. We gingen in op de dilemma’s die we hadden beluisterd bij uitvoerende ambtenaren tijdens het luisteronderzoek in opdracht van MinBZK. Daarnaast reflecteerden we op het belang en de uitdagingen van luisteren naar de stad, juist als ambtenaar worstelend met vraagstukken van stedelijke ontwikkeling.

In een tweede sessie op 13 oktober gingen we praktischer aan de slag met het veranderende vak van de ambtenaar. Onder onze begeleiding speelden collega’s samen een serious game die je aan den lijve laat ervaren hoe lastig het is termen als ‘overheidsparticipatie’ en ‘faciliteren’ in de praktijk te brengen.  Afsluitend voerden we een dialooggesprek welke houding en vaardigheden de DSO’er (ambtenaar werkend voor Dienst Stedelijke Ontwikkeling) nodig heeft in deze transitie. De opbrengsten worden verwerkt in gesprekken die de OR voert met de directie van de gemeente Den Haag.